Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadead-zireael dead-zireael

Zetrzyj z mojego ciała każdy inny dotyk. Zdejmij ze mnie te dłonie, które czuły je przedtem. Chce jedynie znać Twój delikatny dotyk. Tak idealny. Zabierz marne resztki wspomnień o życiu bez Ciebie.
0969 aa79
Reposted from777727772 777727772 vianaturalginger naturalginger
7134 9b69 500
7132 8dae 500
6768 a5f6
Reposted fromEtnigos Etnigos
-Jakoś sobie poradzę. -Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
3909 ac5d
Reposted fromEtnigos Etnigos
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee vianaturalginger naturalginger
9396 2800
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz via100suns 100suns
1148 5f4d
Reposted fromamatore amatore viaMartwa13 Martwa13
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo
Mam ochotę Cię poznawać i zaznać. Nauczyć się mapy Twoich  myśli i pieprzyków na ciele. Każdą stronę Twej opowieści życia, odkryć jasną stronę i ciemną, którą tak ukrywasz. Mam ochotę zatracić się w Tobie całkowicie, bez reszty.
— hyphaeoflove
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie
— Kacper Pietruszewski
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl