Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viabluejane bluejane
Reposted fromshakeme shakeme viabluejane bluejane
3565 a19e

January 06 2020

4142 7d52
Reposted fromnulaine nulaine viaamphetaminelogic amphetaminelogic

January 05 2020

9774 2e84 500
9925 cfd0 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

November 17 2019

Szukam cię wśród nocy zanurzam w gęsty mrok ​ Idę Twoją drogą, lecz często gubię trop ​​​
Na łąkach skrytych księżycową mgłą
W granacie pustki nad szczytami drzew
​​​ Na łąkach skrytych księżycową mgłą ​​ Czekam, gdy zagłuszysz wiatru śpiew ​​​
Szukam cię wśród ludzi, czasem bywasz tam Wspinasz się do okien, tulisz się do ścian Wśród opowieści zatrzymanych słów
Wydłużasz chwilę by zostały z nią
Wśród opowieści zatrzymanych słów
Gdy po policzku spływasz razem z łzą Bo któż by mógł odnaleźć ciebie pośród gór ​ Bo któż by mógł odnaleźć ​​​​​ Bo któż by mógł odnaleźć ciebie w cieniu drzew Gdy krzyk z serca się rwie? Mój świat zagłusza cię Szukam cię w błękicie nad granicą chmur Lubisz błądzić sama, gdzieś na szczytach gór W doliny schodzisz gdy nie patrzy nikt
Ze zmierzchem biegniesz poprzez dziki sad W doliny schodzisz gdy nie patrzy nikt
Odejdziesz gdy za granią wstanie świt
Tylko w moich snach ​​​​ Cisza budzi mnie ​​​​​​ A w sercu dziki strach ​​​​​
Ten świat traci cię
— CISZA sł. i muz. E. Janerka aranżacja: Wbrew Pozorom
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viamrrru mrrru
7894 286a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viastrzepy strzepy
9245 37e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianenya nenya

November 11 2019

5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
1274 e7b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vianezavisan nezavisan
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej.
— Krzysztof Baczyński
Reposted fromupinthesky upinthesky vianezavisan nezavisan

August 15 2019

0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 09 2019

7962 8145 500
7961 4e15 500
7960 15ae 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...